Evangélikus főgymnázium, Igló, 1902

AZ IOLOí ÁG. HITV. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1902-1903. TANÉVRŐL KÖZLI: FISCHER MIKLÓS IGAZGATÓ. I O L Ó N, NYOMATOTT SCHMIDT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1903. *

Next

/
Thumbnails
Contents