Államilag segélyezett evangélikus főgymnasium, Igló, 1899

AZ IGLÓI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT á lllff. EV. FÍHMN1SBI ÉRTESÍTŐJE AZ 1899 -1900. TANÉVRŐL. KÖZLI: FISCHER MIKLÓS IGAZGATÓ. *7^ IGLÓN. Nyomatott Schmidt József könyvnyomdájában. I9OO.

Next

/
Thumbnails
Contents