Evangélikus főgymnasium, Igló, 1896

AZ IGLÓI ÁG. HITV. EVANG. FŐGYMNASIUM J AZ 1896—97-IK TANÉVRŐL. KÖZLI: FISÖHKR MIKLÓS IGAZGATÓ. SZEPES-IGLÓN NYOMATOTT A .TÁTRA* KÖNYVNYOMDÁBAN

Next

/
Thumbnails
Contents