Evangélikus főgymnasium, Igló, 1895

AZ IGLÓI ÁG". HITV. EVANG, FÖGYMNÄSIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1895—96-ik TANÉVRŐL. KÖZLI: FISCHER MIKLÓS E. I. IGAZGATÓ. P O F» R Á d. NYOMATOTT KÜHN V. ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1896. r

Next

/
Thumbnails
Contents