Evangélikus főgymnasium, Igló, 1894

AZ IGLÓI ÁG. H1TV. KVA.NC. fŰGYMNASIUM íiTIESÍTŰJE AZ 1894—95-ik JANÉVl^ŰL. KÖZLI: FISCHER MIKLÓS IGAZGATÓ. I GI L Ó N. Nyomatott Schmidt József könynyvomdájában.

Next

/
Thumbnails
Contents