Evangélikus főgymnasium, Igló, 1892

jKz IGLÓI ÁG. H I TV. EVANG FŐGYMN ASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1892—93-ik tanévről. — KÖZLI: FISCHER MIKLÓS e. i. igazgató. IGLÓN, NYOMATOTT SCHMIDT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1893.

Next

/
Thumbnails
Contents