Evangélikus főgymnasium, Igló, 1891

/z IGLÓI ÁG. HITV. EVANG. FÖGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ±S3±-S2-ils: ta-né^ről. KÖZLI: FISCHER MIKLÓS e i. igazgató. IG LÓN, NYOMATOTT SCHMIDT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. . 1892

Next

/
Thumbnails
Contents