Evangélikus főgymnasium, Igló, 1889

£ IGLÓI ÁG. HITV. EVANG. FÓGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1889-©O-Ils: tanévről­KÖZLI: FISCHER MIKLÓS, e. i. igazgató. CJ i a l ó, NYOMATOTT SCHMIDT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1890.

Next

/
Thumbnails
Contents