Evangélikus főgymnasium, Igló, 1888

AJZk IGLÓI ÁG. HITV. EVANG. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1888-89-ik tanévről. KÖZLI: ZIMANN JÁNOS, e. i. igazgató. IGLÓ, NYOMATOTT SCHMIDT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1889.

Next

/
Thumbnails
Contents