Evangélikus főgymnasium, Igló, 1887

AZ IGLÓI ÁG. HITV. EVANG. wém^wmwjkmnm ÉRTESÍTŐJE az 18Q7-Q8-Ik tanévxőL KÖZJÓI ZIMANN JÁNOS e. i. igazgató. IGLO. NYOMATOTT SCHMIDT .JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents