Evangélikus főgymnasium, Igló, 1886

Az IGLÓI ÁG. HITV. EVANG. FÖGYMNASIUM ÉRTEStTŐ J E AZ 1886-87-ik tanévről. KÖZLI : ZIMANN JÁNOS. e. i. igazgató. I G L Ó. NYOMATOTT SCHMIDT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1S37.

Next

/
Thumbnails
Contents