Evangélikus főgymnásium, Igló, 1883

ici.nl ÁG. HITY. EVANG. FÖGYMNÁSIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1883-1834. tanévről. KÖZLI: ZIMANN JÁNOS, e. i. igazgató. IGLÓ, NYOMATOTT SCHMIDT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1884.

Next

/
Thumbnails
Contents