Evangélikus főgymnasium, Igló, 1877

AZ I GLÓI ÁG. HITV. EV. FÖGYMNASIUM ÉVI JKLENTÉSE AZ 187*|s-ik tanévről. KÖZLI: PASS IÁI OLT, e. i. igazgató. IGLÓN, Nyomatott a társulati könyvnyomdáim ti 1878.

Next

/
Thumbnails
Contents