Evangélikus főgymnasium, Igló, 1876

AZ IGLÓI ÁG. HITV EV. FÖGYMNASIUM E V I JELENTÉS® 187®|,-ik tanévről. KÖZLI: j3 Á K H j( Á R O L Y, e. i. igazgató. IGLÓN, Nyomatott a társulati könyvnyomdában 1877.

Next

/
Thumbnails
Contents