Evangélikus főgymnásium, Igló, 1874

Az iglói ÁG. HITV. EV. FÖGYMNÁSIUM TUDÓSITVÁNYA AZ 1874|s-diki tanévről. KÖZLI ; j^ÁKH JÍÁROLY, e. i. igazgató. IGLOI, NYOMATOTT DELING IMRE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1875.

Next

/
Thumbnails
Contents