Evangélikus főgymnásium, Igló, 1872

KILENCZEDIK TUDOSITVANY AZ : . ’ IGLÓI ÁGOST. HITV. EVANG. . PŐGYMNASIUMRÓL 1872-78. KÖZLI KUNTZ ÖDÖN, e. i. igazgató. IUDÖN, NYOMATOTT W E R F E R KÁR 0 L Y A C A D É M í A K Ö N Y V X Y () M DÁ J Á B A N. . 1 ip ^mi

Next

/
Thumbnails
Contents