Evangélikus főgymnásium, al-reál tanoda, elemi- és felsőbb leány-iskola, Igló, 1866

HARMADIK TUDÓSITVÁNY AZ IGLOI ÁGOST. HITV. EVANG. FŐGYMiXASIlIM, ALREÁL-TANODA, ELEMI ÉS FELSŐBB LEÁNY-ISKOLÁRÓL AZ 186« 7-115.1 TANÉVBEKT. KÖZLI PÁKH KÁROLY, EZ ÉVI IGAZGATÓ TANÁR. PEST. NYOMATOTT HECKENAST GUSZTÁVNÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents