Hitünk, 1980 (28. évfolyam, 1-12. szám)

1980-01-01 / 1-3. szám

NUESTRA FE, es una publicación de la Asociación Cristiana Evangélica Luterana, CONGREGACION "LA CRUZ DE CRISTO", AMENABAR 1749. BS. AS. T.E. 784-1898 Propiedad lntelectual:N Director: von Hefty Leslie (Impreso como manuscrito). XXVIII. Évfolyam 1980 január-március 1-3 szám. ISTEN EEGYEIMÉBŐL ismét ‘befejeztünk egy esztendőt. Az új év küszöbéről visszatekintve a most elbucsuztatottra, önkéntele­nül is felvetődik a kérdés, mint sáfárkodtunk a ránk bízottakkal, mint végeztük a feladatainkat, mit ér­tünk el a kitűzött célokból? Rövid mérlegelés után, így válaszolhatunk; a ránkbi­­zottakkal mindenkor becsülettel sáfárkodtunk, Urunk szölöskertjét erőnkből telöen műveltük és ha a kitű­zött célokat nem tudtuk elérni, talán azok kitűzésé­nél túlbecsültük a célbaéréshez szükséges erőnket, lehetőségeinket, . . Be forduljunk a most kezdődő évben még elvégzendők felé és tekintsük meg a még megoldásra váré, nem cse kély feladatot; Presbitériumunknak ez év első negye­dével lejár a megbízatása, A március végére összehí­vandó közgyűlésnek kell új Presbitériumot választa­nia. Ifjabb és pihentebb erőket, akik a megfáradot­taktól átveszik majd a munkát; Gyülekezetünk jövőjé­nek a biztosítására, ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL. A.I.

Next

/
Thumbnails
Contents