Hitünk, 1973 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1973-01-01 / 1-3. szám

-/?# -XXIt.évfolyam január - március 1-3 szám w AZ ÜJ ESZTENDŐ ...... ..... nem azt jelenti, hogy új életkörülménye két fog neked adni az Isten, hanem régi életkörülmé­nyeidbe fog új erőket beleajándékozni, őh milyen^ csodálatosan vigasztaló új év küszöbén a vincellér - Krisztus, aki érettünk dolgozik és gyümölcstermésün­kön fáradozik. Mindez világosan megmutatja nekünk azt is, hegy ennek az esztendőnek a boldogsága nem függ Is­tentől, nem függ az emberektől, nem függ az életem további külső körülményeitől, egyedül én tőlem függ. Ér. tőlem magamtól függ, hogy^mennyire engedem a szenvedés, a fájdalom, az Ítélet kapájával megpor­­hsnyitani kemény szivemet és mennyire nyújtom ki a he jszálgyökereimet, hogy láthatatlan ^utakon magamba szívjam az életerőket, amelyeket az én Uram Jézus Krisztusom egy esztendő számára letesz az életem tö­vé be. Azokra, akik engedik megkapáltatni szivüket, atik kinyújtják szivük ha j szálgyökere it a mennyei e­­rck után, jöhet akármilyen esztendő, azok virágzani fegnak, mint a pálmafa, mely a Szaharában is a lent mélyen rejtve folyó forrásokhoz bocsájtja le gyöke­(folytatás a 6. oldalon )

Next

/
Thumbnails
Contents