Hitel, 1939 (4. évfolyam, 1-4. szám)

1939/1. szám

HITEL SZERKESZTIK : Albrecht Dezső, Kéki Béla, Venczel József, Vita Sándor. Megjelenik negyedévenként öt ív terjedelemben. Minden cikkért Írója felel. Kéziratok Venczel József szerkesztő címére küldendők: Cluj, Str. Regalá 16. Előfizetési ára egész évre 150 lej, 7 Pengő, 25 Ke. Egyesszám ára : 40 lej. Finom, famentes papírra nyomott amatőr kiadásunk évi előfizetési ára: 300 lej, Í2 pengő, 40 Ke. Előfizetések és a lap szétküldésére vonatkozó kívánságok címe a Hitel kiadóhivatala, Cluj, Sir. Kogálniceanu 7. Lapunk cimfejét Széchenyi Htteíénfk 1830. évi első kiadása cimbetői után készíttettük. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS« ALBRECHT DEZSŐ.

Next

/
Thumbnails
Contents