Hitel, 1938 (3. évfolyam, 4. szám)

1938 / 4. szám

HITEL SZERKESZTIK : Albrecht Dezső, KékI Béla, Venczel József, Vita Sándor. Megjelenik negyedévenként öt ív terjedelemben. Minden cikkért írója felel. Kéziratok Venczel József szerkesztő címére küldendők: Clu), Sir. Regalä 16. Előfizetési ára egész évre Í50 lej, 7 Pengő, 25 Ke. Egyesszám ára : 40 lej. Finom, famentes papírra nyomott amatőr kiadásunk évi előfizetési ára: 300 lej, 12 pengő, 40 Ke. Előfizetések és a lap szétküldésére vonatkozó kívánságok címe a Hitel kiadóhivatala, Cluj, Sir. Kog&lniceanu 7. Lapunk címfejét Széchenyi Hiteiének 1S30. évi első kiadása cimbetűi után készíttettük. FELÜLÖS SZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS i ALBRECHT DEZSŐ.

Next

/
Thumbnails
Contents