A Magyar Hidrológiai Társaság XX. Országos Vándorgyűlése (Mosonmagyaróvár, 2002. július 3-4.)

1. szekció: Időszerű vízgazdálkodási feladatok az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán - Ijjas István Zsolt: Az EU információs rendszere a Víz Keretirányelv végrehajtásához

AZ EU INFORMÁCIÓS RENDSZERE A VÍZ KERETIRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁHOZ IJJAS ISTVÁN ZSOLT IPICON Kft. 2000. december 22-én hatályba lépett az EU Víz Keretirányelve, amely az EU új víz politikája érvényesítésének legfontosabb eszköze. Az EU Víz Igazgatói Értekezletének javaslatára, támogatásával és koordinálásával EU szintű‍ Közös Stratégiát dolgoztak ki a Keretirányelv végrehajtásához (Közös Stratégia a Víz Keretirányelv Végrehajtásához, Stratégiai Dokumentum, 2001. május 2.) A Közös Stratégia célkitű‍zése és programja jelenleg a Keretirányelv végrehajtásának a módszertani elő‍készítését szolgálja és a várt fő‍ eredménye a végrehajtáshoz szükséges módszertani útmutatók kidolgozása. A Víz Igazgatók a Stratégiai Dokumentumban meghatározták a Közös Stratégiának a Keretirányelv végrehajtásához szükséges fő‍ elemeit és a végrehajtás általános módszerének kulcstevékenységeit. Ez alapján Stratégiai Koordináló Csoportot hoztak létre, illetve olyan moduláris szerkezetet alakítottak ki, amely a kulcstevékenységekre és az ezekhez kapcsolódó projektekre épül. A különösen magas prioritású feladatok területén az Európai Bizottság Szaktanácsadói Fórumokat alakított ki. A felsorolt szervezetek munkája során elkészült dokumentumokat egy 2001-ben létrehozott EU szintű‍ információs rendszerben (CIRCA WFD) teszik közzé. A rendszer már jelenleg is nagy mennyiségű‍ dokumentumot tartalmaz, és az elérhető‍ dokumentumok száma napról napra bő‍vül. Fejlő‍dését a következő‍ számadatok érzékeltetik: 2002.01.12 357 db dokumentum 144 szekcióban 2002.03.03 544 db dokumentum 205 szekcióban 2002.04.06 675 db dokumentum 227 szekcióban 2002.05.01 836 db dokumentum 244 szekcióban Ez a dolgozat azt kívánja bemutatni, hogy a Közös Stratégia keretében milyen EU szintű‍ információs rendszert hoztak létre egy hatalmas projekt, a Víz Keretirányelv végrehajtásának támogatására és hogy milyen módon juthatnak információhoz ebbő‍l a rendszerbő‍l a magyar szakemberek. AZ EU WFD CIRCA RENDSZERÉNEK FELADATA A WFD CIRCA a Víz Keretirányelv Közös Végrehajtási Stratégiájával kapcsolatos információcsere eszköze. Ezt a szerepét többek között azzal tölti be, hogy tartalmazza mindazokat a dokumentumokat, amelyeket a Víz Keretirányelv Közös Végrehajtási Stratégiája alapján az EU szinten létrehozott különböző‍ szervezeti egységek (munkacsoportok, fórumok, stb.) kidolgoznak. 5

Next

/
Thumbnails
Contents