A Magyar Hidrológiai Társaság IV. Országos Vándorgyűlése III. kötet, Vízminőség-védelem - Környezetvédelem (Győr, 1983. június 29-30.)

Tartalon Oldal III,/l. Szabó Gyula - Szilágyi Ferenc Pontszerű vízminőségi adat területi kiter­jesztése a Balatonon űrfelvétel segítségével 9 Dr. Lorberer Árpád Harkányfürdő védőidomának lehatárolása -00 Dr, Varga'Pál A mezőgazdasági szennyezések hatása egy kettős működésű csatorna vízminőségére \ Dr, Bársonyos Jenő Miskolc-Tapolca karsztvíztermelő mű vízminősé­gének káros változásai 4° Dr, Székely Ferenc ­Hidrogeológiai védőidomok meghatározásának mo­dellezési kérdései 4 6 Dr. Rádai Ödön Környezet-érzékenységi térkép készítése légi­fénykép értelmezése alapján Veszprém távlati 56 vizellátása érdekében Liebe Pál - Dr. Mik© Károly Rétegvizeink utánpótlódása és vizminőségi vé­dettsége °9 Horváth Gábor - Szentirarey Béla A Fővárosi Vizmüvek szentendrei szigeti vízbá­zisainál a védekezés megelőző és operativ mód­szerei, figyelemmel a talajok szennyeződésére S2 III./2, Kovács Árpád - Szabó Ákos- Szonntag László Levegőztető berendezések alkalmazása a víz­minőségi kárelhárításban 92 Pintye Ágnes - Tramontininé Ballun iges Hortobágy-Berettyó vízgyűjtő terület vízminőség­szabályozásának modellezése *°4

Next

/
Thumbnails
Contents