Hidrológiai Közlöny 2011 (91. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA • 91. ÉVF. 1. SZÁM -2011. JANUÁR-FEBRUÁR TARTALOM 1 Alföldi László - Kapolyi László: Szükséges-e a Tisza térség vízhiányának pótlására és/vagy a hajózó útvonal lerövidítésére Duna-Tisza csatornát építeni? Ha igen, miért nem, és ha nem, miért igen? 9 Bardóczy Lajos - Ligetvári Ferenc - Bardóczyné Székely Emőke: Víztelenített szennyvíziszapok mezőgazdasági elhelyezésének és hasznosításának számítási alapjai 14 Könyvismertetés. Pándi Gábor: Folyékony halmazállapotú kontinentális vizek (Ism.: Konecsny Károly) 15 Koncsos Tamás - Melicz Zoltán: Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek elfolyó vízminőségének előrejelzése neurális hálóval 20 Méltatás. Dr. Victor Sorocovschi egyetemi tanár 70 éves (Konecsny Károly) 21 Nagy László: Árvízvédelmi gátak történelmi tönkremeneteli mechanizmusa 27 Tamás Margit - Farsang Andrea - Vavra Áron: Az Alsó-Tisza vidéki és a Hármas-Körös menti holtágak környezeti-állapot vizsgálata iszapminőségi mutatók alapján 35 Gálái Antal: Bolyongás a szikes tavak körül: Szivattyús kisegítő víz-utánpótlás tervezése sztohasztikus eszközökkel 40 Nagy Zsuzsanna - Suchanek, M. - Kuby. R. - Kozusnicek, J. - Vychodil, J.: Záporvíz-gazdálkodás egy csehországi város példáján 45 Patay István - Montvajszki Márk: Belvíztestek matematikai modellezése 49 Könyvismertetés. Juhász Endre: A csatornázás története. (Ism.: Ligetvári Ferenc) 51 Juhász József: Kisvízfolyások vízhozam adatai 62 Langó Zsuzsanna - Balázs Zoltán: Tőzeges tavak Pest megyében 2011 JOURNAL OF THE HUNGARIAN HYDROLOGICAL SOCIETY . VOL. 91. NO. 1. • JANUARY-FEBRUARY 2011

Next

/
Thumbnails
Contents