Hidrológiai Közlöny 2010 (90. évfolyam)

1. szám - Vezércikk: - A Hidrológiai Közlöny kilencvenedik évfolyama elé (Vágás István)

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA . 90. ÉVF. 1. SZÁM - 2010. JANUÁR-FEBRUÁR TARTALOM 1 Vezércikk: A Hidrológiai Közlöny kilencvenedik évfolyama elé. (Vágás István) 2 Vágás István: Emlékezés dr. Bogárdi János születése századik évfordulója alkalmából 3 Patziger Miklós - Józsa János - Sokoray-Varga Béla: Radiális átáramlású utóülepítők koncentráció­viszonyainak helyszíni mérése 9 Nekrológ (Dr. v. Bartha István 1919.2009, Kiss György 1924-2009) 10 Patziger Miklós - Józsa János: Radiális átáramlású utóülepítő medencék áramlási viszonyainak többdimenziós numerikus modellezése 15 Kovács Ákos - Szilágyi József: A Balaton párolgási értékeinek várható időbeli változása 19 Kiss Melinda: Gátszakadáskor kialakuló sebességmezők feltárása részecskekövető laboratóriumi méréssel és numerikus modellezéssel 29 Szigyártó Zoltán -Rátky István: A tiszai hullámtér leromlott vízszállító-képességének rendezése 31 Vita: Vízgazdálkodás duzzasztók nélkül? (Szigyártó Zoltán) 33 Scheuer Gyula: A Danakil depresszió (Etiópia) Dalol-i hidrotermái és kiválásaik 40 Pálfai Imre: A Duna-Tisza közi hátság vízháztartási sajátosságai 45 Konecsny Károly: A kisvizek főbb hidrológiai statisztikai jellemzői a Maros folyó alsó szakaszán 55 Könyvismertetés. Dr. Nagy László: Árvízvédekezés a településeken. (Ism.: Konecsny Károly) 56 Szentgyörgyi Zsuzsa: Bánki Donát és a mérnök-szakma. (150 éve született a nagy magyar mérnök) 60 Dobos Irma: Than Károly (1834-1908) ásványvíz-elemző módszere 2010 JOURNAL OF THE HUNGARIAN HYDROLOGICAL SOCIETY • VOL. 90. NO. 1. • JANUARY-FEBRUARY 2010

Next

/
Thumbnails
Contents