Hidrológiai Közlöny 2009 (89. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA . 89. ÉVF. 1. SZÁM • 2009. JANUÁR-FEBRUÁR TARTALOM 1 Nebojszki László:350 éve született Luigi Ferdinando Marsigli 4 Méltatás (Dr. Orlóci István kitüntetése) 5 Langó Zsuzsanna - Balázs Zoltán: Az eltűnt mélységi víz nyomában Kőbányán 8 Nekrológ (Gőg Imre, 1924-2008) 9 Pregun Csaba: Felszíni vízfolyások digitális hidrológiai modellezésének alkalmazása a vízminösítésben 22 Nekrológ (Dr. Ing W. Kresser, 1919-2008), Szentirmai Lászlóné, Trohacsevszkaja Ludmilla (1946-2008) 23 Szigyártó Zoltán: A mértékadó árvízszint és a valószínűség 34 Méltatás (Dr. Szentgyörgyi Zsuzsa kitüntetése) 35 Rátky István - Rátky Éva: Lehetőségek a Tisza vízszállító-képességének javítására 44 Méltatás (Klossy Irén budapesti kiállítása) 45 Nagy László: Hogyan mérjük a Darcy-féle együtthatót? 50 Szabó Szilárd - Gosztonyi Györgyi - Juhos Katalin: Az üledék nehézfém-tartalmának statisztikai elemzése a Felső-Tisza hullámterén 55 Varga Éva - Krausz Erzsébet - Gór Dénes - Mátrai Ildikó - Lakatos Gyula: Sekély tavaink köves partszakaszain végzett epiliton vizsgálatok 58 Tóth Brigitta - Makó András - Guadagnini, Laura - Guadagnini, Alberto: A víztartó-képesség becslési lehetőségének vizsgálata faktoranalízissel 61 Kerényi A. Ödön: A dunai vízlépcsők és Magyarország 63 Vágás István: Közgazdaság-tudomány, hidraulika, valószínűség-elmélet: hasonlóságok? 64 Könyvismertetés. ( Dr. Dunka Sándor - dr. Papp Ferenc: A Berettyó vízgazdálkodásának és jeges árvizeinek története, Schweitzer Ferenc - Bérci Károly - Balogh János: A Bátaapátiban épülő nemzeti radioaktívhulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata, Veress Márton: Karsztfejlődés XIII.) 2009 JOURNAL OF THE HUNGARIAN HYDROLOGICAL SOCIETY • VOL. 89. NO. 1. • JANUARY-FEBRUARY 2009

Next

/
Thumbnails
Contents