Hidrológiai Közlöny 2008 (88. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA . 88. ÉVF. 1. SZÁM . 2008. JANUÁR-FEBRUÁR TARTALOM / 1 Szigyártó Zoltán: Tennivalók a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése során előirányzott árvízi tározók hidraulikai méretezésével kapcsolatban 9 Bezdán Mária: A folyó-vízszín természetes duzzasztásának és süllyesztésének hatásai a Tisza középső és alsó szakaszán 26 Köszönő levél 27 Hajdú Dezső: A „Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése" az Alsó-Tisza vidékén 28 Könyvismertetés. Hajnal Géza: Városi hidrogeológia 29 Zsóri Edit - Sági Rajmund: A Tisza szegedi nagyvizeinek statisztikai természete 31 Hozzászólás Zsóri Edit - Sági Rajmund: „A Tisza szegedi nagyvizeinek statisztikai természete" c. tanulmányához. (Vágás István) 32 Völgyesi István: Árvédelmi töltések szivárgáshidraulikai modellezése 36 Dr. Breinich Miklós temetésén a vízügyi szolgálat nevében elhangzott búcsúztató (Fejér László) 37 Langó Zsuzsanna - Balázs Zoltán: A Merzse-mocsár története 40 Nekrológ: Viorel Alexandru Stánescu (1933-2006) 41 Scheuer Gyula: A budai termálkarszt legészakibb pleisztocén mészképző paleo-hévforrásainak vizsgálata 49 Nekrológ: Gábri Mihály (1915-2007) 50 Adorjáni András - Kalmár János: Vadvíz-kezelés a Mesteacán-patak (Prahova megye, Románia) vízgyűjtőjében 54 Nekrológ: Ördögh József (1921-2007) 55 Csanády Mihály: Az ásványvíz fogalom változása napjainkban 59 Mátrai Ildikó - Szlávik Lajos: A Nyéki-Holt-Duna kialakulása és fokrendszerének változásai a XVIII­XIX. században 62 Putarich Ivánszky Veronika: Magyar mérnökök a vajdasági belvizek rendezésében 65 Könyvismertetés: Alföldi László - Kapolyi László: Bányászati karsztvízszint-süllyesztés a Dunántúli­Középhegységben, (Ism.: Vágás István) 2008 JOURNAL OF THE HUNGARIAN HYDROLOGICAL SOCIETY • VOL. 88. NO. 1. • JANUARY-FEBRUARY 2008

Next

/
Thumbnails
Contents