Hidrológiai Közlöny 2007 (87. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY ^/í A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA . 87. ÉVF. 1. SZÁM • 2007. JANUÁR-FEBRUÁR TARTALOM 1 Szlávik Lajos: A Vízügyi Közlemények 125 éve 3 Scheuer Gyula: Az egyiptomi Nyugati-sivatag platókarsztos területei, depressziói, forrásai és nevezetes karsztformái 15 Könyvismertetés: Dóka Klára: A Körös- és Berettyó-völgy gazdálkodása az ármentesítés előtt és után 16 Komárominé Kucsák Monika: A szennyvíztelep intenzifikálás lehetséges módja és annak jogharmonizációs háttere 19 Schmidt József: Vízerőművek a Dráván 28 Dinka Mária - Ágoston-Szabó Edit - Bérezik Árpád - Kutrucz Gyula: Vízjárás hatása a vízkémiai paraméterek térbeli alakulására a Fertőn 35 Mosonyi Emil: Megnyitó előadás. Portorozs, (Szlovénia), 1997. 36 Mosonyi Emil: Megnyitó előadás. Aix-en-Provence, (Franciaország), 1998. 37 Mosonyi Emil: Megnyitó előadás. Riva del Garda, (Olaszország), 2001. 38 Mosonyi Emil: Bevezető előadás. Dubrovnik, (Horvátország), 2003. 39 Mosonyi Emil: Bevezető előadás. Porto, (Portugália), 2004., Villach, (Ausztria), 2004. 40 Nagy Ildikó Réka - Nóvák Tibor József: A hazai vízfolyás-helyreállítások fogalomhasználatáról 45 Vona Márton: A galgahévízi láprét vízháztartásának jellemzése 51 Nekrológ (Yevjevich, Vujica) 52 Sümegi Mihály: Szlovákiai vízügyi tapasztalataim 53 Nekrológ (Ambrus Lajos) 54 Sümegi Mihály: Csőkutas öntözések 1961-1965 között Észak-Dunántúlon 55 Sümegi Mihály: Vízmosások, bukók, zárógátak 56 Könyvismertetés: Gálos Miklós-Vásárhelyi Balázs: Kőzettestek osztályozása építőmérnöki gyakorlat­ban 57 Megemlékezés: Dr. Urbancsek János (1919-2006). Búcsú dr. Urbancsek Jánostól (Dobos Irma) 59 Urbancsek János: Az alföldi artézi kutak fajlagos vízhozama és abból levonható vízföldtani és ősföldrajzi következtetések. (1960-ban írt cikkének kivonatos után-közlése). 62 Könyvismertetés: Árpási Zoltán: Mosonyi Emil a vízépítés professzora 63 Könyvismertetés: Rung Andrásné: A hidrológia alapkérdései 2007 1

Next

/
Thumbnails
Contents