Hidrológiai Közlöny 2005 (85. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY h c) v i A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA . 85. ÉVF. 1. SZÁM » 2005. JANUÁR-FEBRUÁR TARTALOM I Timár Gábor: Az alluviális folyók alaktlpusai és a típusok kialakulásának feltételei (Irodalmi áttekintés és gyakorlati következtetések) II Kitka Gergely: A mocsári vegetáció változásának vizsgálata Digitális Domborzati Modell (DDM) segítségével a kiskörei víztározó területén 15 Veress Márton - Schlaffer Roland - Gadányi Péter: Forrástípusok a Kőszegi-hegységben 23 Vágás István: Léczfalvy Sándor: „Felszín alatti vizeink" (Bemutató tanulmány egy poszthumusz szakkönyvről) 31 Anda Angéla -Boldizsár Anett: A balatoni nád mikroklímájának a termőhely vízellátás-változásából fakadó eltérései 36 Könyvismertetés (Cselőtei László: A mezőgazdaság vonzásában. Ismerteti: Vágás István) 37 Szilágyi József: A diszkrét lineáris kaszkád modell kiterjesztése nem egész számú elemi tározókra 42 Imre Emőke - Trang Quoc Phong - Madarász Csaba - Farkas Hilda: Az önkormányzati szilárdhulladék­lerakók felmérése. (Az eredmények statisztikai elemzése) 46 Kalmár János - Petrescu, lustinian - Vicze Magdolna: Bronzkori Duna-ág a Csepel szigeten 51 Jászné Gyovai Agnes: A Kurca-toroki zsilip és a Mindszent II. szivattyútelep egyidejű meghibásodása és a hibák elhárítása a 2000. évi tiszai árvíz során 53 Kóthay László: Rendhagyó „üdülés" Ócsanáloson (2004) 55 Méltatás: Beszámoló a vasvári „Bendefy-emléknap"-ról (Fejér László) 56 Nekrológok (Karkus Pál 1923-2004, Török Imre György 1940-2004, Dr. Pataki Nándor 1930-2004, Neppel Ferenc 1927-2004, Marczell Ferenc 1989-2004, Dr. Ubell Károy 1922-2004, Philipp István 1978-2004) B III. Könyvismertetés (Deák Antal András: A Duna fölfedezése) 2005 JOURNAL OF THE HUNGARIAN HYDROLOGICAL SOCIETY » VOL . 85. NO. 1. • JANUARY-FEBRUARY 2005

Next

/
Thumbnails
Contents