Hidrológiai Közlöny 2001 (81. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA • 81. ÉVF. 1. SZÁM • 2001. JANUÁR-FEBRUÁR TARTALOM 1 Millennium (Vezércikk) 2 Oríód István: "Maradandó eredmények, korszakváltó kezdeményezések" - Mosonyi Emil köszöntése, kerettervezői munkálkodását közel fél évszázaddal követő 90. születésnapján 3 Hankó Zoltán - Ortóó István - Bauer Mária: Újra Magyarország árvizeiről - és gondolatok: hogyan tovább... 14 Molnár Béla - Kuti László: A Kiskunsági Nemzeti Park miklapusztai területének földtani és vízföldtani viszonyai 21 Scheuer Gyula: A mészképzö hévforrások és kémiai összetételük vizsgálata 27 Megemlékezés (Dr Szenti János) 28 Újvári József: Az Erdélyi Medence vízellátásának lehetséges jövője. A kárpáti vízkészlet és a vizek tárazása 33 Goldbrunner, Johann: Hévíz feltárás Ausztriában 39 Deák Antal András: Fokok és délibábok 42 Dobos Irma: Könyvismertetés (Pup Vilmos: Bükfürdő) 43 Józsa István: A hazai belvízvédelem gépészeti hátteréül szolgáló szivattyú gyártásunk fejlődésének rövid története 47 Havassy András: A Tokaji-hegységi fonások vizsgálata 55 Boncz Bernadett A Kis-Balaton védőrendszer II. ütem magasabb rendű növényzete 58 Levelek 59 Dobó Krisztina: A szentesi artézi kutak víztermelésének változása és a kutak vízszín alakulásának kapcsolata 63 A Magyar Hidrológiai Társaság "Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj'-ával kitüntetett munkák jegyzéke 64 Dr. Lászlóffy Woldemár és dr. Salamin Pál emléktáblájának avatása 65 Hírek: (A Magyar Hidrológiai Társaság 2000. május 30-i közgyűlésén átadott kitüntetések) 68 Pataki Nándor "2000 a hévízhasznosítás és a fürdők világáve" 1 2001 JOURNAL OF THE HUNGARIAN HYDROLOGICAL SOCIETY • VOL 81. NO. 1. • JANUARY-FEBRUARY 2001.

Next

/
Thumbnails
Contents