Hidrológiai Közlöny 1999 (79. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA • 79. ÉVF. 1. SZÁM • 1999 JANUÁR-FEBRUÁR TARTALOM 1 Bencsik Béla (1925-1998) 2 Szabó Mátyás: A Balaton vízgazdálkodási fejlesztési programja 11 Scheuer Gyula: A gerecsei alsó pleisztocén és felső neogén hévforrástavi édesvízi mészkő összletek összehasonlító vizsgálata 14 Könyvismertetés (Kolláth Mária-Körmendi Sándor: Halastavak, haltenyésztés) 15 Scheuer Gyula: A bajóti Öreg-kő és környékének paleo-karszthidrogeológiai vizsgálata 19 Stegároiu, Paul: Vízilétesítmények hatása folyók vízjárására 23 Husam Saleh Jabur - Mokadem Maamar: Algéria felszíni vizeinek tisztítása 27 Méltatás (Hankó Zoltán) 28 Könyvismertetés (Virág Árpád: A Balaton múltja és jelene) 29 Kovács Sándor: A Nagykunsági-főcsatorna és a Nagykunsági-főcsatorna keleti ág vízforgalmi vizsgálata 35 Zsuffa István: Az ausztriai vízerőmű rendszer hatása a magyar Duna-szakasz árvízvédelmi biztonságára 40 Könyvismertetés (Liska, M.B.-Hummel, J . A bősi létesítmény a Dunán) 41 Tamás Enikő: A Dunaújváros-Mohács közötti Duna-szakasz lebegtetett hordalék járásának vizsgálata 48 Könyvismertetés (Moldova György: Ég a Duna!) 49 Mosonyi Emil: Hozzászólás Bezdán Mária: "Kölcsönhatások a Tisza-vízgyűjtő folyóin" című, a Hidrológiai Közlöny 1998 4 számában megjelent dolgozatához 53 Vágás István: A Tisza 1998. novemberi, balparti mellékfolyói hatását nélkülöző rendkívüli árhulláma 56 Nagy László: Az 1998. áprilisi (húsvéti) árvíz tapasztalatai Angliában 57 Méltatás (Dobos Alajos) 58 Nekrológok. (Györké Olivér. Korim Kálmán Sellyey Gyula Halász Béla Csorna János) 64 A Magyar Hidrológiai Társaság 1998 november 24-i közgyűlése (Beszámoló) 1 1999 JOURNAL OF THE HUNGÁRIÁN HYDROLOGICAL SOCIETY • VOL. 79 NO 1 • JANUARY -FEBRUARY 1999

Next

/
Thumbnails
Contents