Hidrológiai Közlöny 1996 (76. évfolyam)

1. szám

HIDROLOGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA • 76 ÉVF. 1. SZÁM • 1996. JANUÁR-FEBRUAR TARTALOM 1 Gáspár Csaba-Szél Sándor: Hirtelen szelvénybővületnél kialakuló turbulens áramlások szimulálása perem-integrálegyenlet módszerrel 12 Mosonyi Emil: A valószínűleg legnagyobb (PMF) árvízi vízhozam és a béta-eloszlás alkalmazása a t-évenként előforduló árvízi hozamok meghatározásakor 19 Szító András: A Tisza üledéklakó életközösségének változása az első adatoktól napjainkig 38 Kovács Zoltán: Patakok völgyének rendezése Délafrikában 41 Jaskó Sándor: Folyóvízi lerakódások a Dráva mentén 47 Papp Ferenc: Gondolatok a Körösök vízrendszerének 1966-1995 közötti árvizeiről 55 Hírek - Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 1995. október 19-i évi rendes közgyűléséről - A Magyar Geotermális Egyesület megalakulása JOURNAL OF THE HUNGÁRIÁN HYDROLOGICAL SOCIETY • VOL. 76. NO 1 • JANUARY-FEBRUARY 1996.

Next

/
Thumbnails
Contents