Hidrológiai Közlöny 1995 (75. évfolyam)

1. szám

HIDROLOGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA • 75. ÉVF., 1. SZÁM. • 1995. JANUÁR - FEBRUÁR TARTALOM 1 Kardos Sándor. Vízigények kielégítése - vízkészletek szétosztása 3 Hankó Zoltán: Háromdimenziós hullámmozgás egy magányos pillér könül, nyílt felszínű csatornában I. A hullámmozgás közelítő analitikai jellemzése 19 Gáspár Csaba - Józsa János - Simbierowicz, Pawel: Uj szemléletmód a numerikus hidrau­likában. III. Sekély tavakban fellépő szélkeltette áramlások modellezése egyenlőtlen hálók használatával 27 Fodré Zsófia - Erdős Éva - Ladányi Márta: Csongrád megye élővízfolyásainak bakteriológiai vízminősége 1988-1993 között 36 V. Nagy Imre: Mi az igazság a Duna vízlépcsőit illetően? 39 Császár József-. Tények a Duna vízminőségéről 45 Zsuffa István: Észrevételek a Természetvédelmi Törvény 1995 évi tervezetéhez 49 Nováky Béla: További észrevételek a Természetvédelmi Törvény 1995 évi tervezetéhez 51 Kozák Miklós: Az asszuáni gát 30 éves működésének tapasztalatai 53 Hírek 60 Könyvismertetés 62 Nekrológ 64 Szerkesztői tájékoztatás 0 tRO ^ f^f * 7 911 1 1995 JOURNAL OF THE HUNGÁRIÁN HYDROLOGICAL SOCIETY • VOL. 75. NO. 1. • JANUARY - FEBRUARY

Next

/
Thumbnails
Contents