Hidrológiai Közlöny 1993 (73. évfolyam)

1. szám

HIDROLOGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA -73. ÉVF., 1. SZÁM. • 1993. JAN.-FEBR. TARTALOM 1 Göncz Árpád: Üdvözlő beszéd a Magyar Hidrológiai Társaság 75 éves jubileumi közgyűlésén (Szeged, 1992. szeptember 6.) 4 Siklós Csaba: Vízügyi politikánk időszerű kérdései 8 Mistéth Endre: A magyarországi Duna-szakasz 11 Orlóci István: Vitaülés az Alföld természetének főbb sajátosságairól 15 Kosztka Miklós: „Az Alföld erdői és vízháztartása" vitaülés, 1992. március 12. - Bevezetés és összegzés ­17 Bartha Dénes: Az Alföld jelenkori vegetációjának kialakulása 20 Nováky Béla: Az Alföld jelenkori vegetációjának kialakulása 24 Várallyay György: A talajfejlődés főbb sajátosságai a magyar Alföldön 28 Madas András: Alföldi kérdések az erdészeti politikában 31 Pálfai Imre. A belvizek keletkezése és szabályozása 34 Barna Tamás: Erdőtelepítések az Alföldön 40 Major Pál: A Nagy-Alföld talajvízháztartása 44 Szodfridt István: Az erdő és a talajvizek kapcsolata a Duna-Tisza közi hátságon 46 Kovács Gábor: A hidrológiai viszonyok változásának hatása a Nyírség erdeire 50 Tóth Béla: A hidrológiai viszonyok és az erdő kapcsolata az Alföldi kötött talajú tájakban 53 Zsuffa István: A gemenci erdő revitalizációjának vízimernöki munkai 57 Szesztay Károly: Gondolatok az Alföld fenntartható fejlesztéséről 60 Vágás István: Az Erdők talajvízszínsüllyesztésének kútelméleti értelmezése 62 Hírek 1 1993 JOURNAL OF THE HUNGÁRIÁN HYDROLOGICAL SOCIETY • VOL. 73. NO. 1. • JAN.-FEBR.

Next

/
Thumbnails
Contents