Hidrológiai Közlöny 1992 (72. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA • 72. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM « 1992. JAN.-FEBR. TARTALOM 1 Dr. Rónai András (1906—1991) 3 Varga Csaba: A testvérkromatid-csere (SCE) analízis alkalmazása a vízminőség vizsgálatban II. rész: Ózonozott-klórozott ivóvíz XAD-frakcióinak genotoxicitás vizsgálata humán perifériás limfocita-rendszerben 9 Zsuffa István: A fölszíni vízkészlet föltárása a hidrológiai folyamatok elemzésével (II. rész) 27 Székely Ferenc: Több rétegre szűrőzött kutak szivárgási-, szűrő- és csőhidraulikai folyamatainak modellezése 35 Sárváry István: Kísérlet a tatabányai vízemeléseknek nagy átmérőjű kút szivattyú­zásakéntvaló értelmezésére 41 Hegedűs János: A Duna-víz mérgezőanyag-tartalma és annak változása a főváros szennyvizeinek és a folyam méregtelenedési folyamatainak hatására 45 Dóka Klára: Adalékok a baranyai vízimalmok történetéhez 52 Kelemen Krisztina: Fitoplakton vizsgálatok a Tisza szolnoki szelvényében 58 Vita — Gondolatok a magyar ármentesítésről, szakértelemről és az értelmiségünkre leselkedöcsapdáról egy interjú kapcsán — Megjegyzések a bakterioplankton „lebontási erősségének" vizsgálacara javasolt alfa-amiláz teszt margójára — További adatok Szeged város 1879 utáni újjáépítésének történetéhez 61 Hírek — CrkvenjakovMiroslav (1926—1991) 64 Könyvismertetés 1992 URNAL OF THE HUNGÁRIÁN HYDROLOGICAL SOCIETY # VOL. 72. NO. 1. # JAN.—FEBR. 1992.

Next

/
Thumbnails
Contents