Hidrológiai Közlöny 1991 (71. évfolyam)

1. szám

1 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA « 71. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM * 1991. JAN.-FEBR. TARTALOM 1 Mosonyi Emil: Műszaki tevékenység, vagy művészet a vízépítés? 8 Sárváry István: A Hévízi-tó utánpótlódásának kérdései. 21 Szeredi István: Szivattyús energiatározási lehetőségeink. 31 Hankó Zoltán: A turbulens vízmozgás kinetikai energiatartalmának megoszlásáról. 37 Rajkai Kálmán: A talajfelszín nedvességtartalmának mérése TDR-módszerrel. 44 Horváth Zsolt: Hulladéklerakók alatti rétegek szivárgási tényezőjének változása csurgalékvíz hatására. 51 Szepessy József: A hulladéktárolók szigetelése — az agyagszigetelések egyes kér­dései. 57 Bukovszky György: Vízszintszabályozások a Balatonon. 59 Könyvismertetés 60 Refuznyiki — A San-Francisco-i Bechtel Mérnökiroda független szakértői felülvizsgálata a Bős -Nagymaros vízlépcsőrendszer környezeti hatásairól. I I 1 1991 JOURNAL OF THE HUNGÁRIÁN HYDROLOGICAL SOCIETY • VOL. 71. NO. 1. # JAN.—FEBR. 1991.

Next

/
Thumbnails
Contents