Hidrológiai Közlöny 1988 (68. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA #68. ÉVFOLYAM 1. SZÁM * 1988. JAN.— FEB TARTALOM 1 Culyás Pál, Vermes László: Szemlecikk: Biológia a vízgazdálkodásban 12 Ujfaludi László: A diffúzió a különböző fizikai megközelítések tükrében 18 Józsa János: Elkeveredési folyamatok részecske szemléletű szimulálása 24 Jolánkai Géza, Holló Gyula, Ambrus Sándor: Egy szennyvízhullám levonulásának vizsgálata a Zagyva folyón 29 Zerrouk Nacer Eddine, Zsuffa István: Gyors módszer dombvidéki tározók hidro­lógiai méretezésére — Alkalmazás Algériában 40 Altnőder András, Aujeszky Géza, Scheuer Gyula: Vízszerzési lehetőségek a Paks—Sió közötti Duna-partszakaszon 49 Törökné Kozma Andrea, Mayer Gábor: Toxikus cianobaktériumok hazai felszíni vi­zeinkben, 55 Gether István, Haszpra Ottó: Az eszperantó nyelv terjedése a nemzetközi tudo­mányos kapcsolatokban 64 Könyv és folyóiratszemle CONTENTS 1 Gulyás, P., Vermes, L.: A review of the conference on Biology in Water Manage­ment 12 Ujfaludi, L.: Diffusion in different physical approaches 18 Józsa, J.: Quasiparticle simulation of mixing phenomena 24 Jolánkai, G., Holló, Gy., Ambrus, S.: On an accidental pollution event in River Zagyva 29 Zerrouk, N. E., Zsuffa, I.: A fast method for the hydrological dimensioning of reservoirs -Applications in Algeria 40 Altnőder, A. Aujeszky G. Scheuer Gy.: Possible sites for water acquisition along the Danube bank stretch between Paks and Sió 49 Törökné Kozma, A. (Mrs.), Mayer, G.: Toxic cyanobacteria in Hungarian fresh­waters 55 Gether, /., Haszpra, 0.: Spreading of Esparanto in the international scientific contacts— La divatigo de Esperanto en la intenaciaj sciencaj kontaktoj 64 Books reviews URNAL OFTHE HUNGARIAN HYDROLOGICAL SOCIETY ©VOLUME 68 N UMBER 1. * JAN. —F

Next

/
Thumbnails
Contents