Hidrológiai Közlöny 1987 (67. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG LAPJA • 67. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM • 1987. JANUÁR-FEBRUÁR. rfcRTALOM 1 Juhász József: A felszí n alatti vízkészlet védelméről 8 Emir Zelenhasic, Attila Salvai, Bojan Srdjevic: A Tisza kisvízi eseményeinek sztochasztikus elemzése 18 Domokos Miklós: Hidrológiai módszerek Spanyolországban 28 Fáy Csaba, Halász Gábor, Havas András: A Soproni Vízmű rekonstrukciója és a kapcsolódó megelőző vizsgálatok 35 Csanády Mihály, Deák Zsuzsanna, Somló Lajos, Kádár Mihály: A balatoni szenny­víztisztítás higiénés értékelése 42 Tátrai István, Istvánovits Vera: A dévérkeszeg (Abramis brama L.) szerepe a Balaton N és P forgalmában 48 Nekrológ: Brachna Lajos Dr. Bözsöny Dénes 49 Hírek 61 Konferenciák 57 Könyvek 63 Levelek CONTENTS 1 Juhász, J.: On the protection of groundwaters 8 Zelenhasic, £., Salvai, A., Srdjevic, B.: Stochastic streamflow drought analysis of the Tisza River 18 Domokos, M.: Hydrological methods in Spain 28 Fáy, Cs., Halász, G., Havas, A.: Reconstruction of the Sopron Waterworks and the preceeding analysis 35 Csanády, M., Deák, Zs„ Somló, L, Kádár, M.: On the hygienic evaluation of wastewater treatment at Lake Balaton 42 Tátrai, I., Istvánovits, V.: The role of breams (Abramis brama L.) in the N and P cycling Lake Balaton 48 Obituary: L. Brachna Dr. D. Bözsöny 49 News 61 Conference Calendar 57 Book reviews 63 Letters JOURNAL OF THE HUNGARIAN HYDROLOGICAL SOCIETY • VOLUME 67. NUMBER 1. • JAN-FEBR 198

Next

/
Thumbnails
Contents