Hidrológiai Közlöny 1951 (31. évfolyam)

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY REVUE HYDROLOGIQUE — HYDROLOGICAL JOURNAL — RIVISTA 1DROLOGICA — ZEITSCHRIFT FÜR HYDROLOGIE o Monor A szeizmotektonikai viszonyokhoz idomult folyóvízhálózat kialakulása Buda* pest környékén (Bendefy, 1951.) 1. Holocén — pleisztocén; 2. miocén — oligocén; 3. oligocén; 4. triász üledé­kek; 5. andezit és andezittufa; 6. fő szeizmikus törések; 7. csapás-és dőlésirány XXXI. évf. 1931.

Next

/
Thumbnails
Contents