Hidrológiai Közlöny 1946 (26. évfolyam)

50513 ' XXVI. 1—12. 1946. • • HIDROLOGIAI KOZLONY PERIODICAL OF HYDROLOGY — PUBBLICAZIONI IDROLOGICHE ZEITSCHRIFT FÜR HYDROLOGIE — PUBLICATIONS HYDROLOGIQÜES VÁSÁRHELYI PÁL születésének 150, és halálának 100 éves évfordulója emlékére. SZERKESZTŐSÉG SCHRIFTLEITUNG — REDACTION EDITORSHIP — REDAZIONE VITÁLIS S., REHÁK I. BUDAPEST, 1946. KIADJA A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT HIDROLOGIAI SZAKOSZTÁLYA. HERAUSCEB V. DER HIDROLOGISCHEN SEKT. DER UNG. GEOLOGISCHEN GES. EDITÉ PAR LA SECTION D'HYDROLOGIE DE LA SOC. GÉOLOGIQUE HONCROISE PUBLISHED BY HYDROLOG1CAL SECT. OF THE HUNGARIAN GEOLOGICAL SOC EDIZIONE DELLA SEZIONE D'IDROLOGIA DELLA SOC. GEOLOGICA UNGHERESE Titkárság és Saerkesztőseg: Sekreteriat und Sehriftledtang — Sekretariat et redaction: Budapest, 112. Műegyetem, K. I. 43.

Next

/
Thumbnails
Contents