Hidrológiai Közlöny 1943 (23. évfolyam)

HIDROLOGIAI KÖZLÖNY ZEITSCHRIFT FÜR HYDROLOQIE — PUBLICATIONS HYDROLOGIQUES PERIODICAL OF HYDROLOGY — PUBBLICAZIONI IDROLOQICHE SZERKESZTI SCHRIFTLEITUNQ — REDACION EDITORSHIP - REDAZIONE Nemecz E. BUDAPEST, 1944. KIADJA A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT HIDROLOGIAI SZAKOSZTÁLYA HERAUSGEB.V.DER HYDROLOGISCHEN SEKT.DERUNG.GEOLOGISCHEN GES. EDITÉ PAR LA SECTION D'HYDROLOGIEDELASOC. GÉOLOGIQUE HONGROISE PUBLISHED BY HYDROLOGICAL SECT.OF THE HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL SOC EDIZIONEDELLASEZIONED'IDROLOGIA DELLASOC.GEOLOGICAUNGHERESE Titkárság Sekreteriat und Schriftleitung — Secrétariat et redaction: Budapest, 112. Műegyetem, K. I. 43. Csekkszámla: 43.187.

Next

/
Thumbnails
Contents