Hidrológiai Közlöny 1941 (21. évfolyam)

7Z ; +S~Tt < HIDROLOGIAI KÖZLÖNY ZEITSCHRIFT FÜR HYDROLOGIE — PUBLICATIONS HYDROLOGIQUES PERIODICAL OF HYDROLOGY — PUBBLICAZIONI IDROLOGICHE SZERKESZTŐSÉG SCHRIFTLEITUNG - REDACTION EDITORSHIP - REDAZIONE Vendl A., Pap F., Vígh Gy., Kőrössy L. BUDAPEST, 1941. KIADJA A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT HIDROLOGIAI SZAKOSZTÁLYA HERAUSGEB.V.DER HYDROLOGISCHEN SEKT.DER UNG.GEOLOGISCHEN GES. EDITÉ PAR LA SECTION D'HYDROLOGIE DE LA SOC. GÉOLOGIQUE HONGROISE PUBLISHED BY HYDROLOGICAL SECT.OFTHEHUNGARIAN GEOLOGICAL SOC EDIZIONEDELLASEZIONED'IDROLOGIADELLASOC.GEOLOGICA UNGHERESE Titkárság Sekreteriat und Schriftleitung — Secrétariat et redaction : Budapest, 112. Műegyetem, К. I. 43.

Next

/
Thumbnails
Contents