Hidrológiai Közlöny 1937 (17. évfolyam)

XVIL 1937. | HíDROLOGIAI KÖZLÖNY^ .lílTSCHRIFT FÜR HYDROLOGIE — PUBLICATIONS HYDROLOQIQUES . ERIODICAL OF HYDROLOGY — PUBBLICAZION1 IDROLOGICHE I SZERKESZTŐSÉG SCHRIFTLEITUNG — REDACTION EDITORSHIP — REDAZIONE Gy. Weszelszky, A. Vendl, S. Rohringer, T.Takáts BUDAPEST 1938 KIADJA A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT HíDROLOGIAI SZAKOSZTÁLYA IIERAUSGEB. V. DER HYDROLOGISCHEN SEKTION DER UNG. GEOLOGISCHEN GES. EDITÉ RAR LA SECTION D' HYDROLOGIE DE LA SOC. GÉOLOG1QUE HONGROISE PUBLISHED BY HYDROLOGICAL SECT. OF THE HUNGARIAN GEOLOGICAL SOC. EDIZIONE DELLA SEZIONE D' IDROLOGIA DELLA SOC. GEOLOGICA UNGHERESE Sekreteriat und Schriftleitung — Secretariat et redaction : Budapest, 112, Műegyetem, K. I. 43. V. "

Next

/
Thumbnails
Contents