Hidrológiai Közlöny 1936 (16. évfolyam)

^0513 Xrí 1-*' 1936. /T" HIDROLOGIAI KÖZLÖNY ZEITSCHRIFT FÜR HYDROLOGIE — PUBLICATIONS HYDROLOGIQUES PERIODICAL OF HYDROLOGY — PUBBLICAZIONI IDROLOGICHE SZERKESZTŐSÉG SCHRIFTLEITUNG — REDACTION EDITORSHIP — REDAZIONE Gy. Weszelszky, A. Vendl, S. Rohringer, I. Maros, T. Takáts BUDAPEST 1937 KIADJA A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT HIDROLOGIAI SZAKOSZTÁLYA HERAUSGEB. V. DER HYDROLOGISCHEN SEKTION DER UNG. GEOLOGISCHEN GES. EDITÉ PAR LA SECTION D'HYDROLOGIE DE LA SOC. GÉOLOGIQUE HONGROISE PUBLISHED BY HYDROLOGICAL SECT. OF THE HUNGARIAN GEOLOGICAL SOC. EDIZIONE DELLA SEZIONE D'lDROLOGIA DELLA SOC. GEOLOGICA UNGHERESE Sekreteriat und Schriftleitung —Secretariat et redaction : Budapest, 112. Műegyetem, K. I. 43.

Next

/
Thumbnails
Contents