Hidrológiai Közlöny 1933 (13. évfolyam)

mii. 50513 ü 3 3 — >\SJ ^ HIDROLOGIAI KÖZLÖNY ZEITSCHRIFT FÜR HYDROLOGIE — PUBLICATIONS; HIDROLOGIQUES PERIODICAL OF HYDROLOGY — PUBBLICAZIONI IDROLOGICHE SZERKESZTŐSÉG SCHRIFTLEITUNG - REDACTION EDITORSHIP — REDAZIONE Gy. Weszelszky, A. Vendl, S. Rohringer, I. Maros, T. Takáts BUDAPEST 1934 KIADJA A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT HIDROLOGIAI SZAKOSZTÁLYA HERAUSGEB. V. DER HYDROLOGISCHEN SEKTION DER UNG. GEOLOGISCHEN GES. EDITÉ PAR LA SECTION D' HYDROLOGIE DE LA SOC. GÉOLOGIQUE HONGROISE PUBLISHED BY HYDRO'-OGICAL SECT. OF THE HUNGARIAN GEOLOGICAL SOC. EDIZIONE DELLA SEZIONE D' IDROLOGIA DELLA SOC. GEOLOGICA UNGHERESE Sekretariat und Schriftleitung — Secrétariat et redaction: Budapest, 112. Műegyetem, K. I. 43.

Next

/
Thumbnails
Contents