Hidrológiai Közlöny 1923 (3. évfolyam)

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT HIDROLOGIAI SZAKOSZTÁLYÁNAK TISZTIKARA AZ 1928. ÉVBEN. FUNKTIONÄRE DER HYDROLOGISCHEN SEKTION DER UNQ. GEOL. GESELLSCH. IM JAHRE 1928. Elnök: (Präsident) Farkass Kálmán ny. h. államtitkár Társelnökök: (Vicepräsidenten) gr. Marenzi Ferenc dr. Vendl Aladár v. b. t. t., ny. táborszernagy műegyet. ny. r. tanár Titkár: (Sekretär) dr. Papp Ferenc műegyetemi tanársegéd A választmány tagjai: (Ausschussm itglieder) 1. Becsey Antal korm. főtanácsos, mérnök, vállalkozó. 2. Emszt Kálmán dr. m. kir. fővegyész, főgeologus. 3. Horusitzky Henrik m. kir. főbányatanácsos, főgeologus. 4. Kontur István min. oszt. tanácsos. 5. Liffa Aurél dr. müegyet. ny. rk. tanár, főgeologus. 6. báró Nopcsa Ferenc dr., a M. Kir. Földt. Int. igazgatója. 7. Pálfy Móric dr. m. kir. főbányatanácsos, főgeologus. 8. Schréter Zoltán dr. m. kir. főgeologus. 9. Szontagh Tamás dr. udv. tanácsos, ny. föld. int. igazg. 10. Viczián Ede min. tan., a földmiv. min. vízrajzi osztály vezetője. 11. Weszelszky Gyula dr. egyet. m. tanár, egyet, rádiumállomás vezetője. 12. Zsigmondy Dezső mérnök, vállalkozó.

Next

/
Thumbnails
Contents