Heves Megyei Hírlap, 2016. november (27. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-02 / 257. szám

Büntetés: életfogytig HEVES MEGYE Akár életfogytig is rács mögé kerülhet az, aki a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények legsú­lyosabban minősülő változatait köve­ti el. A négy éve hatályos büntető tör­vénykönyv több szempontból változ­tatott a korábbi szabályozáson. Dr. Jávori Tünde egri törvényszéki bírót a kábítószeres esetekkel kapcsolatos eljárások tárgyalási szakának teen­dőiről kérdezte a Hírlap. ► 4 Bemutatták a Lili bárónőt EGER Bemutatták a Huszka Jenő és Martos Ferenc által írt, valamint Dávid Zsuzsa által a színpadra vitt Lili bárónő című operettet a Gárdo­nyi Géza Színházban, az előző hét péntekén. ► 5 Minden adott a gyógyhelyhez HEVES MEGYE Eger, Gyöngyös-Ké- kestető és Parádfürdő után a na­pokban Egerszalók fürdőjét és an­nak környékét is gyógyhellyé nyil­vánította az ÁNTSZ Országos Tisz­tiorvosi Hivatala. A rangos mezőny­höz több megyénkben település is szeretne csatlakozni. Az előkészítő munkát Mátraderecskén és Bükk­széken már hónapokkal ezelőtt el­kezdték, s abban bíznak, hogy a kö­vetkező körben ők is elnyerhetik a címet, ami számos előnyhöz juttat­ná a településeket. ► 2 Jó reggelt! Elméletileg az év talán legnyu­godtabb négy egybefüggő nap­ja van mögöttünk. Bár a halot- tainkra való emlékezés nem feltétle­nül azt követeli meg, hogy most az­tán hátat fordítsunk a rohanó világ­nak, ne nézzünk a tévében valóság- show-t, ne böngésszük az internetet és hagyjuk a fenébe a Facebookot. De azért visszább veszünk a min­dennapok lendületéből, időnként el­mélkedünk is. Nos, ebbe a félig-med- dig csendes világba rondított bele az aggódó főcím: Mi történthetett Vájná Tímeával, olyan sovány. Első iridula- tomban az jutott eszembe, hogy ki a fene az a Vájná Tímea, utána pedig - már lehiggadva - arra gondoltam: táplálkozhatna az a tyúk egy kicsit normálisabban. Például ehetne fán­kot! Az biztosan van neki. S. S. • 16257 lr 7 C 8 1 65 9 L 3 3 3 5 ti Elhunyt szeretteire emlékezett az ország la­kossága négy napon át. A sírkertek mindenszentekkor és halottak napján a legszebbek. Olyanok, mint a felsőtárká- nyi temető is: gyertyák, mécsesek tízezrei világítanak át a szemközti oldalon lévő Várhegyre, mintha csak halottaink örök lelke lobogna az apró kis fénynyelvekben. Vagyontalan a lakosság fele Anyja verhette agyon a fiút CEGLÉD Őrizetbe vettek egy 31 éves ceglédi nőt, akit egyéves kisfia megölésével gyanúsíta­nak - közölte kedd reggel a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A mentőket vasárnap reggel riasztották egy ceglédi csalá­di házhoz, ahol egy életjeleket nem mutató egyéves kisfiút ta­láltak. Megkísérelték az újra­élesztését, de nem jártak siker­rel - olvasható a police.hu olda­lon. Az igazságügyi orvos szak­értő szerint a kisfiú feltehetően bántalmazás miatt halt meg. A rendőrség hétfőn eljárást in­dított emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt az anya, B. Mónika ellen, és a nőt őrizetbe vette. ' ► 7 Apadni kezd Hillaiy Clinton előnye USA Egyre szorosabb ered­ményt mutat a két amerikai el­nökjelölt küzdelme. Bár a felmé­rések szerint a demokrata Hil­lary Clinton változaüanul ve­zet, kedden az ABC televízió és a The Washington Post kö­zös felmérése már arról számolt be, hogy a republikánus Donald Trump országosan 46:45 arány­ban, azaz egy százalékkal átvet­te a vezetést Clinton előtt. A re­publikánusok elsősorban a kép­viselőházi és szenátusi válasz­tásokon a győzelem lehetőségét látják felcsillanni James Comey, FBI-igazgató múlt heti döntésé­ben, miszerint újraindíttatja a nyomozást Clinton e-mailjeinek ügyében. ► 7 Ütötte, rúgta a focistát a fiatal fiú GYÖNGYÖSHALÁSZ A Gyöngyö­si Rendőrkapitányság garázda­ság bűntett elkövetésének meg­alapozott gyanúja miatt indított nyomozást egy 15 éves gyön­gyöspatai fiú ellen, aki a gya­nú szerint 2016. október 29-én 14 óra körül a gyöngyöshalászi sportpályán mindenféle előz­mény nélkül bántalmazott egy szintén gyöngyöspatai fiút, aki ennek következtében nyolc na­pon túl gyógyuló, súlyos sérü­lést szenvedett - tájékoztatott hétfőn délelőtt a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság. A rend­őrök a helyszínen elfogták, gyanúsítottként kihallgatták. A sértettet a mentők kórházba szállították. ► 12 MAGYARORSZAG A magyar ház­tartások fele lényegében telje­sen vagyontalan, kis értékű, nem mobilizálható lakása és némi készpénze, bankbetét­je van csak - derült ki a Tárki Társadalmi Riportjának 2016- os kiadványából. A másik 40- 45 százalék vagyoni helyzete viszont megfelel a globális kö­zépréteg szintjének, amelynek vagyonát - vásárlóerő-paritá­son számolva - 7 és 70 millió forint közé teszik. Ők már ér­tékesebb ingatlannal, megta­karításokkal, kisebb vállalko­zói vagyonnal is rendelkeznek. Körülbelül 5 százalékra tehe­tő a 70 millió forint feletti va­gyonnal rendelkezők köre. A 300 millió forint feletti sávba 10-11 ezer háztartást sorolnak, miközben 3 milliárd feletti va­gyonnal már csak 150-200 csa­lád rendelkezik. A Tárki szerint a háztar­tási vagyon mértéke globáli­san jól követi az egyes orszá­gok gazdagságát hagyomá­nyosan mérő GDP-adatokat, de robusztusabb annál. Ma­gyarország esetében például igaz, hogy gazdasági leszaka­dásunk következtében a GDP tekintetében 2015-re a szlo­vákok és a lengyelek mege­lőztek bennünket, de a ház­tartási vagyon nagyságát te­kintve még mindig jobban ál­lunk, mint ők. ► 7 HIRDETÉS A halottak napi forgalomban ütköztek az autók Az M3-as volt a góc HEVES MEGYE Hétfőn és kedden is voltak balesetek megyénk útjain: előbb két személyau­tó ütközött Füzesabonynál, az M3-as autópályáról a 33-as fő­úttá letérve, a 4-es kilométer- szelvénynél. Az elsődleges ada­tok szerint egy 10 év körüli gyermek szenvedett könnyebb sérüléseket: Kedden, a déli órákban kö­vetkezett be két ütközés az M3-as autópályán, rövid fél órán belül. Az egyik Atkár kö­zelében, a másik Gyöngyös­nél. Előbbiben nem volt sérü­lés, utóbbi ütközésnek viszont volt egy sebesültje. Mindkét helyszínen le kellett zárni a fél pályát. S. S. A füzesabonyi balesetben kisgyerek sérült ingyenes utasellenőrzés ÉS SZAKTANÁCSADÁS meghosszab NŐVE További részletek a 6. oldalon trend opt Eger, s«nUános utí^Teí^e/íl^gs, Email. trendoptika.eger@gmail. Dr. Regeci Mária JELENTKEZZEN BE IV SZ E R K ÉSZT ŐS ÉG: E-mail: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 30/555-9813 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/513-628 MA HOLNAP 9 Hidegfront érkezik ma. Délutántól - főként délnyu­gaton - eső, zápor várható. Feltámad a szél is, de napközben még 11-16 fok lesz. ► 10 'te te te Boldog névnapot Tóbiás nevű olvasóinknak! A . \ I I I I B | JH kV i r? v^i PiütÍII l -J „igflB

Next

/
Thumbnails
Contents