Heves Megyei Hírlap, 2016. augusztus (27. évfolyam, 179-204. szám)

2016-08-01 / 179. szám

EGY PERCBEN Reggae: pozitív életérzés HATVAN Öt napig a világbéke, szere­tet és a szabadság szigete volt a hatva­ni strand, amely idén is otthont adott az LB27 Reggae Camp fesztiválnak. Bob Marleyt idézve a reggae-t nem hallgat­ni kell, hanem érezni. A műfaj szerelme­sei szerint - voltak belőlük bőven a fesz­tiválon - a reggae több mint zene: pozitív életérzés, szellemi út. Folytatódik a felújítás LŐRINCI Tovább folytatják a kivitelezők a 21-es főút felújítását - derült ki azon a sajtótájékoztatón, amit a főút herédi bekötőútjánál tartottak. Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára, a hatvani térség fi- deszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy összesen 15 kilométer re­konstrukcióját végzik el a szakembe­rek a főút Heves és Nógrád megyében húzódó három szakaszán. A Vöröskereszt önkéntese HEVES MEGYE Vöröskeresztesként élen jár a segítségnyújtásban Csathó An­na, aki arra is ügyel, hogy megismer­tesse kortársaival a szervezet munká­ját, a Vöröskereszt lényegét. Hét éve került kapcsolatba a szervezettel, ami­kor elsősegélynyújtást tanult. Az utób­bi három évben vált aktív taggá. Ma már programszervezésekkel is foglal­kozik, és két éve maga is oktat elsőse­gélynyújtást. ► 6 Jó reggelt! elyik tengerpartra menjünk nyaralni, ha keveset aka­runk költeni? - olvasom az egyik internetes szakportálon feltett kérdést. Bár augusztus van már, de még nem késő ezen a többrétegű prob­lémán elgondolkodni. Először is: ten­gerpart létezik Északon, Délen, itt-ott cápák is lehetnek. A másik dilem­ma, hogy mit tekintsünk drágának, mi a mércéje a tengerparti olcsóság­nak. Vari persze harmadik szál, ami ugyan a fent hivatkozott cikk olvasó­it nem érinti komolyabban. Végtére is: akinek internetje van, annak már van valamije, és akár tengerpartra is el­juthat. A net hiányával küzdő, ezért a cikket sem olvasó milliónyi ember kö­zött viszont sokan lehetnek, akiknek augusztus 1-je fő kérdése: mit együnk ma, de olcsót. S. S. SÍROK KÚTVÖLGY Az igazán látványos programokat a szombat tartogatta a XVII. Sirok Bike Week-en, a motoros talál kozón. Európában nincs párja a kútvölgyi Hill Climb versenynek, mikor a motorosoknak 100 méter magas sziklás falat kell „meglovagolniuk”, dacolva az akadályokkal teli emelkedővel. Majd’ 30-an álltak rajthoz e versenyszám­ban, a 90 méteres álomhatárt csak a legvakmerőbbeknek sikerült elérniük. Képgaléria: HEOLHO*^ ►! Adóelőírások módosultak idén MAGYARORSZAG Augusztus 1-jétől több változás is hatály­ba lépett az adótörvények jú­niusban elfogadott módosítá­sai alapján. A személyi jövedelemadó (szja) törvényben módosul a kiküldetés fogalma, a munká­ba járás és a munkáltató szék­helyére, telephelyére történő bejárás kivételével annak mi­nősül a hivatali, üzleti utazás. Változások lesznek az elektro­nikus közútiáruforgalom-el- lenőrző rendszerben (ekáer) is. Hétfőtől már nemcsak az útdíj­köteles járművel végzett áru- szállításokra vonatkozik a be­jelentési kötelezettség, hanem azokra is, melyeknél a jármű önmagában nem lenne útdíj­köteles, de tényleges össztöme- ge az áruval együtt meghalad­ja a 3,5 tonnát. Bevezetik a sportrendez­vény fogalmát, aminek alap­ján kizárólag sportszervezet, sportszövetség rendezhet adó­mentesen sportrendezvényt. Újraélesztik a Karrier Híd Program intézményét, ennek keretében szociális hozzájá­rulási adókedvezményt lehet igénybe venni olyanok alkal­mazása esetén, akik előzőleg a közszférában dolgoztak. ► 7 A sofőr a GPS-t babrálta, belerohant a kocsisorba Mentőhelikopter is jött HEVES MEGYE Rövid időn be­lül két baleset is történt az M3-as autópályán szombaton délután. Először a Nyíregyhá­za felé vezető oldalon, Füzesa­bony térségében történt ráfu­tásos baleset. A helyszínelés és a mentés miatt több kilomé­teresre torlódott fel a kocsisor. A baleset után nem sokkal egy mikrobusz belerohant két álló személyautóba. Az ütközésnek öt sérültje volt, négy embert és egy kutyát feszítővágóval a ka­tasztrófavédőknek kellett ki­vágniuk - mondta el lapunk­nak Tankóné Antal Erika, a Heves Megyei Katasztrófavé­delmi Igazgatóság sajtószóvi­vője. Csathó Mónika, az Egri Mentőállomás vezetője azt kö­zölte, hogy négy személy köny- nyebben sebesült meg, őket a mentők az egri kórházba szál­lították. Egy ember súlyos ge­rincsérüléseket szenvedett, ér­te Miskolcról mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Az Agria Tv-nek a mikro­busz sofőrje elmondta: vállalja a felelősséget, a GPS-készülék vonta el a figyelmét, ezért nem észlelte a feltorlódott kocsisort. Ő nem sérült meg. Szombaton éjjel egy autó árokba borult Egerszalók és Demjén között. Ügy tudjuk, az esetnek két könnyebb sérült­je volt. Vasárnap reggel átszakí­totta a szalagkorlátot, majd a vízelvezető árokba hajtott egy személyautó az M3-as autópá­lyán, a Nyíregyháza irányá­ba tartó pályaoldalon, Hatvan térségében. A jármű a becsa­pódást követően kigyulladt és kiégett. A helyszínre a hat­vani hivatásos tűzoltók vonul­tak, akik 30 perc alatt megfé­kezték a lángokat. A kocsiban öten utaztak, információink szerint ők is könnyebben sé­rültek meg. R. L. Sokan együtt ünnepelték az elmúlt hét végén Gárdonyi Géza születésnapját A regény nyomában jártak a próbázók EGER A Gárdonyi Géza szü­letésnapjához legközelebb eső hét végén már hagyo­mány, hogy a megyeszékhe­lyen, a várban olyan progra­mokat szerveznek, amelyek ezer szállal kötődnek az író itt magasba emelkedett életmű­véhez. így volt az elmúlt hét­végén is: a mesés hangulatú Várműhelybe - ahol megte­kinthettek egy Gárdonyi Gé­za meséjéből készült bábelő­adást és kézműveskedhettek is - a „titkos alagúton” át jut­hattak a később vitézzé avan­zsáló gyermekek és család­tagjaik. A vitézavatón termé­szetesen esküt is kellett tenni­Miután a vállalkozó kedvű gyerekek kiállták a próbát, vitézzé avatták őket ük arra, hogy hűséges és jó vi­tézei lesznek az egri várnak. Gárdonyi Géza emlékházá­nál délután a kert hűs árnyé­kában egybegyűlt vendégeket Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszön­tötte, és megidézte az író szel­lemét előadásában Szalainé Ki­rály Júlia, a vármúzeum iroda­lomtörténésze is. Az ünnep cso­dálatos és finom tortákkal lehe­tett teljes, amelyekből minden­ki, aki együtt ünnepelte Gárdo­nyi Géza születésnapját, ehe­tett egy szeletet. A napot a Do­bó-bástya teraszán Fábián Jan­ka írónő író-olvasó találkozójá­val koronázták meg. ► 3 9 770865 910011 16179 SZ ER K ESZTŐS ÉG: Email: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 30/555-9813 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/513-628 MA HOLNAP 27 26 Ma hidegfront érkezik, így térségünkben is számít­hatunk záporokra, zivatarokra. A legmagasabb hő­mérséklet 24 és 32 fok között alakul. ' ► 13 Boldog névnapot Boglárka, Boglár nevű olvasóinknak! 8 íH I iTtffiTsjlws % ma

Next

/
Thumbnails
Contents