Heves Megyei Hírlap, 2016. június (27. évfolyam, 127-152. szám)

2016-06-01 / 127. szám

2016. JUNIUS 1., SZERDA • XXVII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT HEVES MEGYEI HIRIAW 8 oldalas rejtvénymelléklet csütörtöki lapunkban www.heol.hu EGY PERCBEN Iván, a paraszt és Felix Cox EGER, SVÉDORSZÁG Május közepén a Duna Worldön mutatták be először Bá- novits Ottó egri, ám Svédországban élő fiatal filmrendező Donkey Xote című al­kotását. A 23 perces kisfilm főszerepe­it az amerikai Ary Katz és a magyar Ko­vács Lajos (Argó, Kontroll) alakítják. A 30 éves kaliforniai színész egy amerikai ej­tőernyőst, Felix Coxot formálja meg, aki akaratán kívül Budapest helyett egy al­földi tanyán találja magát. ► 5 Oda lesz a kisposta EGER A környéken lakók nagy bánatá­ra bezár az Almagyar úti 2-es számú kisposta. A szerepét a Széchenyi úti nagyposta veszi át. Az említetteken kívül a Lajosvárosban, Felnémeten, „Csebokszáriban” a Vallon úton, vala­mint a kiskereskedelmi üzletlánc eg­ri, Rákóczi út 100.-ban található egy­ségében működött eddig hivatal. Fel­tettük kérdéseinket a Magyar Posta központjának, Apáti-Tóth Kata szóvi­vőnek. Megkérdeztük, ha igaz a hír, mi a bezárás oka. Arról is tudakozód­tunk, lesznek-e szűkebb pátriánkban további hivatalbezárások. ► 3 Vakáció a tenger partján FÖLD Szigetkalauz azoknak, akik fő­szezonban is kerülnék a tumultust. A nyári turistaszezonban megtelnek turistákkal a jól ismert és népsze­rű szigetek - vannak azonban olyan gyöngyszemek is, amelyek rengeteg értéket rejtegetnek, mégis nyugodt pihenést kínálnak. ► 9 Jó reggelt! A z adóügyekért felelős államtit­kár, Tállai András szerint, ha másban is olyan jók lennénk, mint a pálinkafőzésben, akkor elő­rébb tartana az ország. „Ha az erede­ti magyar gyümölcspálinka rendszer- váltás óta írt történetéhez hasonló si­kereket tudnánk felmutatni más te­rületeken is, akkor elégedettebbek le­hetnénk” - így áradozott. Azért én tu­dok a rendszerváltás előttről is pálin­kafőzési sikertörténetet. Nagy fazék, bele a jól érlelt cefre és a kis sámli a lébe állítva. A sámlin egy szeszfogó lábas... Hatalmas lavór kell a fazék tetejére, benne a cserélgetett hideg víz a lecsapódást segítendő, valamint vi­zes ruhás és fűrészporos szigetelés a lábas-lavór találkozási pontján, ja, és lesni kell, jön-e a finánc! S. S. EGER Vidám, meglepetésekkel teli élményekben lehetett részük a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulóinak kedden. A minden évben megrende­zett Hunyadi-nap idén sem maradhatott el, s ezúttal is számos programmal várták a gyerekeket. Volt foci és floorball az alsó tagozatosoknak, röplab­da a lányoknak, irodalmi kávéház, ugrálóvár. A bátrabbak felülhettek a rodeóbikára, s különböző ügyességi játékokban is kipróbálhatták magukat. A nap fénypontja pedig kétségtelenül a meglepetés jégkrém volt. M. A. Nem csökken a migrációs nyomás BUDAPEST Továbbra is reális veszélynek tartja a migráció hazánkra gyakorolt hatását Pintér Sándor belügyminisz­ter. Ez derült ki a Parlament­ben kedden hangoztatott véle­ményéből, amely szerint egy­általán nem csökken a migrá­ciós nyomás kontinensünkön. A belügyi tárca irányítója egyebek között azt is kifejtet­te az Országgyűlés nemzet- biztonsági bizottságán tar­tott meghallgatásán, hogy: „nem lehetünk a leggyen­gébb láncszem a terrorelhá­rításban”. Pintér Sándor hoz­zátette: a terroristák az ön­gyilkos merénylettől a drón- támadásokig mindenféle el­követési módra készülnek az európai országokban is. El­mondta továbbá, hogy voltak olyan fenyegetések, amelyek megjelölték Magyarországot mint terrorista támadás eset­leges célpontját, de kiemelte: ha nem is konkrét célpont egy ország, „a leggyengébb láncszem veszélyben van”. Szerinte egyértelmű, hogy a közeljövőben nem fog csök­kenni az európai migrációs nyomás. ► 7 Lelki terror? Elfogult csúsztatás? ERDŐKÖVESD Forrnak az indu­latok a kisiskola körül. Néhány szülő állítja, pszichikai terror folyt az intézményben, ami mi­att lelkileg sérültek a gyerekek. Az elégedetlen szülők egyi­ke lapunkat is megkereste a panaszával. Ő úgy véli, idén február óta tart az áldatlan ál­lapot, szerinte az intézmény- vezető túlzott fegyelmezési módszereivel megfélemlítette a gyerekeket, akik nem akar­tak iskolába menni. A szülők feljelentést tettek a Küknek, és kérték a helyzet azonnali kivizsgálását. ^2 Új szabály: mennyi jár a diáknak? MAGYARORSZAG Fizetett sza­badság is jár majd a diák­munkásoknak, a szövetkeze­tek a bevételük 85 százalékát kötelesek bérre költeni - dön­tött az Országgyűlés. A Par­lament által a minap elfoga­dott szabályozás az idei sze­zont még nem érinti. Az Eu­rópai Unió még nem reagált a közösségben páratlan számító szabályozásra. Egyébként a nemzetgazda­sági tárca az idei esztendő­ben is meghirdeti a Nyári di­ákmunka programot 1,9 mil­liárd forintos támogatási ösz­szeggel. Ezt Cseresnyés Péter államtitkár jelentette be. Kö­zölte: a 16-25 év közötti diá­kok kaphatnak munkalehető­séget az önkormányzatoknál vagy önkormányzati intézmé­nyeknél. A programban mun­kát végző diákok száma vár­hatóan meghaladja a 20 ezret. Dákó Roland, a Meló Diák ki­rendeltség-vezetője pedig kije­lentette, hogy nagyon sok di­áknak tudnak munkát adni a Balaton partján szállodákban, kempingekben, éttermekben, büfékben, és szállást is bizto­sítanak nekik. ► 7 ERDŐTELEK Az Erdőtelki Arborétumban számos növényritkaság él: megtekinthető hazánk legidősebb cu­korsüvege, ami több mint 100 éves, de két amerikai tulipánfát is megcsodálhatunk, éppen most hozzák a virágaikat. E különleges időszak sokakat vonz a gazdag élőfa-gyűjteménybe, mint például a képünkön lát­ható Latkóczy Gyulát is, aki Budapestről érkezett Erdőtelekre. Zoliéi Tamás, az arborétum vezetője lapunk­kal azt is megosztotta, hogyan különböztethetjük meg a tulipánfát a liliomfától, vagyis a magnóliától. ► 6 Huszonnégy órás stressz, készültség EGER A Modern Vállalkozá­sok Programja - Vállalkozz digitálisan! címmel tartot­tak konferenciát kedden a Heves Megyei Kereskedel­mi és Iparkamara székházá­ban. Az érdeklődésre jellem­ző, hogy az előadásokra zsú­folásig megtelt a konferencia- terem, illetve a kamara kör­nyékén alig lehetett találni szabad parkolóhelyet. A konferencia egyik rövid szünetében dr. Potsay Csa­ba egri vállalkozóval váltot­tunk néhány szót. A tulajdo­nos cégvezető szerint az a te­vékenység - autóbuszos szál­lítás, gépjárműkölcsönzés és autómentés -, amivel a gaz­dasági társaságuk foglalko­zik, megköveteli a digitális világban való jártasságot.- A kezdetekkor még ar­ra hajtottunk, hogy legyen vonalas telefonunk, lehető­leg üzenetrögzítővel, aztán úgy tűnt, a mobiltelefon for­gatja fel a világot, ma pedig az okostelefonok korszaká­ban adott esetben az is prob­lémát okozhat, ha egy beér­kező üzenetre egy órán belül nem reagálunk - fogalmazott azt firtató kérdésünkre, hogy mit hoz a digitális világ a vál­lalkozások vezetői számára. Szerinte egyébként elsősor­ban 24 órás készenlétet, és az ezzel járó stresszt is. ► 2 770865 910035 16127 MA HOLNAP SZER K ÉSZT ŐS ÉG: E-mail: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 30/555-9813 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/513-628 26 22 V* Ma ismét többfelé előfordulhat többfelé zápor, ziva­tar. Marad a mérsékelten meleg kora nyári idő 23- 28 Celsius-fokos maximumokkal. ► 10 dog névnapot Tünde, Jusztin nevű !; olvasóinknak!

Next

/
Thumbnails
Contents