Heves Megyei Hírlap, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-01 / 76. szám

EGY PERCBEN Meghalt Kertész Imre MAGYARORSZÁG Életének 87. évé­ben, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Kertész Imre. A Nobel- díjas írót csütörtökön, hajnali 4 óra­kor, budapesti otthonában érte a ha­lál. Összeállításunkban az íróra em­lékeznek pályatársai. Még nincs döntés a Kükről BUDAPEST Nem marad a központo­sítás, a Kük utódja csak fenntar­tói és munkáltatói feladatokat lát majd el - közölte az oktatási ál­lamtitkár az RTL Klubban. Palko- vics László elmondta, minden más jogkör visszakerül az iskolaigazga­tókhoz, így a tanárok felmentésé­nek a kezdeményezése is. Az új in­tézmény szervezeti formáját, nevét még nem találták ki (a Klik nyá­ron szűnik majd meg), de a lényeg, hogy a döntéshozatal közelebb ke­rüljön az iskolákhoz. ► 8 Referendum a boltzárról? BUDAPEST A vasárnapi boltzáron a választók népszavazás útján vál­toztathatnak. Erről ezt mondta Lá­zár János a kormányinfón: „A kor­mány lezártnak tekinti a vasárna­pi pihenőnap kérdését, a válasz­tóknak kell eldönteni, hogy kíván- ják-e felülvizsgáltatni azt, a nép­szavazás lehetősége adott a szá­mukra”. ► 9 Jó reggelt! N apok alatt elkapkodták Kíná­ban a dobozos oxigéndús le­vegőt, amelyet egy cég kísér­leti jelleggel árult a dél-kínai Haj- nan sziget nemzetközi turisztikai vá­sárán. Az üdítőitalokhoz hasonló do­bozba zárt levegőt akciós áron 29 jü­anért, vagyis mintegy 1200forintért kínálták. A helyszíni beszámolók szerint a korlátozott számban kínált ritka áru vevői elsősorban turisták és vállalati képviselők voltak, akik a gyakorta szmogos északi, északkele­ti országrészből érkeztek. A levegőt két hónapon belül közfogyasztás cél­jából is piacra dobják. Nekem is len­nének ötleteim, hogy miből dobozol­nék szívesen: például együttérzés­ből, szabadságból, szolidaritásból. Remélem, lenne olyan kapós, mint az oxigéndús levegő. B. K. A megyeszékhely közgyűlése megszavaz­ta tegnap azt a határoza­ti javaslatot, ami alapján a Szentmarjay Tibor Vá­rosi Stadionban az élőfü­ves borításához szüksé­ges önerőt - várhatóan 24,863 millió forintot - az MLSZ Országos Pályaépí­tési Programhoz biztosítja. Ugyanebben az előterjesz­tésben határoztak a kép­viselők arról, hogy a Fel­sővárosban egy 111x72 méteres, 149,5 millió fo­rint költségű műfüves pá­lya létesítésére pályáznak. A grémium egyébként kö­zel negyven napirendet tárgyalt csütörtökön. Szeszes ital a belvárosban: nem csak 18 felett Gyerekek a bűn útján EGER A megyeszekhely köz­gyűlésének munkáját isme­rők tudják: a napirendek előtt a városi rendőrkapitányhoz intézhetnek kérdést a grémi­um tagjai. A felvetések sorát tegnap Habis László polgár- mester nyitotta meg, aki je­lezte, hogy immár rendsze­resen kap észrevételeket ar­ról, hogy az egyik belvárosi szórakozóhellyel nincs min­den rendben, mert fiatalkorú­akat is kiszolgálnak szeszes itallal. A következményeket a belvárosiak tapasztalják, mert az ittas „gyerekek” igen­csak eleresztik magukat. Tóth István (Jobbik) is­mét előhozta a Vasút utcá­ban, a volt Egervin telep­helyén történteket. Szerin­te illegális hulladéklerakó lett ott. Dr. Stefán Zoltán (Fidesz) a Kertész út Agria Drink előtti zebrájának ve­szélyeire hívta fel a figyel­met, és kért sűrűbb ellenőr­zést, mert szerinte szágul­doznak az autósok. Bognár József, az Egri Rendőrkapitányság vezető­je szerint nemcsak a meg­nevezett szórakozóhelyen, hanem máshol is előfordul, hogy fiatalkorúakat szeszes itallal szolgálnak ki. Emlé­keztetett arra, hogy több részeg fiatal bűncselekmé­nyeket is elkövetett: meg­rongálták a sorompót, tüzet gyújtottak a belvárosban. A térfigyelő kameráknak köszönhetően az elkövető­ket elfogták. Több szórako­zóhelyen is ellenőriztek ed­dig is, és ellenőrizni is fog­nak. Tóth István kérdésé­re közölte: jelenleg is folyik a vizsgálat. Stefán tanács­nok kérdésére jelezte, folya­matosan elemzik a balese­tek okait, s figyelik a góc­pontokat. S. S. HIRDETÉS Megölte a késsel fenyegetőző anyját HATVAN Vádat emelt a Heves Megyei Főügyészség az ellen a 17 éves városbeli fiú ellen, aki kíméletlen durvasággal meggyilkolta az otthonuk­ban késsel rátámadó, pszi­chés megbetegedésben szen­vedő édesanyját. A vádható­ság az emberölés - erős felin­dulásban elkövetettként mi­nősített - privilegizált ese­tét rója a fiatalember terhé­re. Minderről csütörtökön dr. Szalóki Zoltán megyei fő­ügyész tájékoztatta sajtóköz­leményben a Hírlapot. A családi tragédia előzmé­nyeként tudni kell, hogy a szakközépiskolás ifjú a bűn­tény helyszínén, egy hatvani házban élt, az édesanyja kü­lön lakrészben lakott, mert régóta pszichés problémák­kal küszködött. Ám nem en­gedte gyógykezeltetni magát. Ä nő gyakran szidta a csa­ládtagjait, meg is fenyegette őket, az utcán pedig idegene­ket becsmérelt. Egy alkalom­mal például az ellátására ka­pott pénzt elégette. Tavaly június 4-én a vád szerint a tinédzser otthon tartózkodott. Észlelte, hogy a szülője megint furcsán visel­kedik. ► 3, Öt egri ezüstérem a világversenyen EGER, NEW YORK Két egri pin­cészet is kiválóan szerepelt a közelmúltban New York ál­lamban megrendezett Fin­ger Lakes Nemzetközi Bor­versenyen, amely a világ leg­nagyobb jótékonysági borver­senye, tájékoztatott a St. And­rea Pincészet; Több mint negyedszázad­nyi ország közel négyezer bo­ra között mérettettek meg a magyar, köztük az egri ne­dűk is, amelyeket a borvilág Jedi lovagjai, Master of Wine- ok és más szakértők bíráltak el. A borverseny bevételeiből rákos gyerekek táboroztatá­sát szervezik. Idén Magyarországról egyedül a Matias Pincészet hozott el aranyérmet jégborá­val, ám az Egri borvidék ösz- szesen öt ezüstéremmel lett gazdagabb, derül ki a sajtó­közleményből. Az Egri Borvár - Tóth Fe­renc Pincészet 2014-es évjá­ratú Egri Leánykája, a 2013- as évjáratú Egri Bikavér és az Egri Bikavér Superior, va­lamint a St. Andrea Szőlőbir­tok 2014-es Napbor Egri Cu- vée-je és a 2013-as Áldás Eg­ri Bikavér bora kapta meg a nemzetközi viszonylatban is magasan jegyzett borverseny szép elismerését. HMH fje feledjek, ff1??™** ÁPRILISI AKCIÓS VÁSÁR Bw . iWpdves vásáriój^t minden c íitmn lüir i»« „ ppsíí úton Miskolcon.A .tg Sever Center^ a Sever Centerben! 2016. március 29-től április 9-ig Minden termék árából 20% kedvezmény kerül levonásra fizetéskor a pénztáraknál, beleértve az akciós termékeinket is, melyeket már 20-70%-os engedménnyel kínálunk. 9 770865 910059 16076 SZERKESZTÖSEG: E-mail: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 30/555-9813 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/513-628 MA HOLNAP 22 18 Ma folytatódik a szeles idő, többórás napsütéssel, egy-egy futó zápor csak elszórtan alakulhat ki, el­sősorban északkeleten. ► 1 Boldog névnapot Hugó, Agád nevű olvasóinknak!

Next

/
Thumbnails
Contents